facebooktwitterpinterest

Reviews, get directions and contact details for Escape Travel

"Туристичка агенција со седиште во Скопје и Штип. Нуди аранжмани за: Истанбул, остров Крф, остров Скијатос, Банско, Халкидики. Информации на: 071 227 847"
Address: 3/33 Berry St, Sydney NSW 2060, Australia
Phone: (02) 8121 2680
State: New South Wales
Zip Code: 2060related searches: Escape travel leto 2023, Jk travel, Escape travel booking, Escape Travel reviews, Escape travel krf, Escape travel meaning, Great Escape travel, S Travel
Reviews
Great tourist agency, excelent organization
Very good service
Critical:organization,professional
The best for Istanbul.
I love to travel with Escape.
Translated by Google This review is about the "villa" Nina formerly Christina and I don't know how many other names have been changed for the same villa on the island of Corfu in Greece. I leave two stars only because with the agency until the moment when we arrived on the dirt road, which is 200-300 meters from the "villa", everything was correct, we were explained what, how, where by the agent. Back to Nineto, a villa located in a swamp, as if that wasn't enough, the septic tanks are directly under the window or terrace of most of the rooms and that stench is unbearable. Also in the room there was dirt from the kitchen to the towels and bed linen which were obviously the same from the previous guests. I hope that as an agency you will take this review into account and that you will somehow act to change this for the better or change the villa. Original Овај review е за “вилата” Нина поранешно Кристина и не знам колку други имиња сменати за истата вила на островот Крф во Грција. Оставам две ѕвездички само затоа што со агенцијата сѐ до моментот кога пристигнавме на земјениот пат кој е на едно 200-300 метри од “вилата” све беше коректно, ни беше објаснато што, како, каде од страна на агентката. Да се вратиме на Нинето, вила лоцирана во мочуриште, па како да не е тоа доволно, септичките јами се директно под прозор или тераса на повеќето од собите и таа смрдеа е неподнослива. Исто така во собата нечистота како од кујната така до пешкири и постелнина кои очигледно беше дека се истите од претходните гости. Се надевам дека како агенција ќе го земите во предвид овај review и дека некако ќе делувате да се све ова промени на подобро или сменете ја вилата.
Translated by Google Kudos to the team for not leading us on this journey!! Professional, patient and loving!!! Original Sekoja čest za ekipata što ne vodeše na ovaa patuvanje!!Profesionalni,strplivi i ljubezni!!!
Translated by Google On the trip to Istanbul I went alone, I came back with new friendships: Really fun team of followers, kudos for the positivity and energy. I would travel with the same team again. You practically don't even see the room, so all your time is organized with activities. I mentioned this because I notice a lot of people asking me about the location of the accommodation. I'm sorry that it's human nature to focus more on where it's located, what the room was like, the neighborhood blah blah...unless it's something with a serious violation of hygiene and functionality expectations, all other remarks are irrelevant : and reflect a complex of self-evidence. I enjoyed the program, the good vibes and the beautiful weather in the middle of October! Would you hang out with them again? Hell yeah : Original На патувањето за Истанбул отидов сама, се вратив со нови пријателства: Навистина забавен тим од пратители, секоја чест за позитивата и енергијата. Повторно би патувала со истиот тим. Собата практично не ја ни гледаш, од што целото време ти е организирано со активности. Ова го напоменав бидејќи забележувам многу луѓе ме прашуваа за локацијата на сместувањето. Жал ми е што во човековата природа е повеќе да се фокусира каде е сместен, каква била собата, населбата бла бла...освен ако не е нешто со сериозно нарушување на очекувањата за хигиена и функционалност, сите останати забелешки се небитни : и рефлектираат комплекс на самодокажување. Јас уживав во програмата, убавите вибрации и прекрасното време среде Октомври! Дали би се дружела пак со нив? Hell, yeah :
Comment on this business

Reviews, get directions and contact details Escape Travel. Escape Travel address, phone, state, city, zip code. On this page you can find companies similar to Escape Travel. On this website you can share your comments and experiences about Escape Travel with other people.

to add Escape Travel map to your website;We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy